Parkinson

Træn din hjerne.

Har du lyst til at udfordre Parkinsons negative indflydelse på din livskvalitet? Hvis du er blevet diagnosticeret med Parkinson og ønsker at bevare din selvstændighed så længe som muligt kan hjernetræning være en gavnlig mulighed.

Har du lyst til at

  • Blødgøre de stive muskler i ansigtet
  • ” lege” med andre voksne
  • Få dine dopaminer til at hoppe og danse af glæde
  • Forbedre din koncentration
  • Få en bedre krydskoordination
  • Kunne holde flere bolde i luften
  • Reducere og forebygge stress

Interesseret?

Hvis du er interesseret, deler Kirsten sin oplevelse med os. Trods vores indledende tøven, har vi set positive resultater af hjernetræning hos personer med Parkinson, herunder Kristen.

Kirsten har deltaget i vores træningshold gentagne gange og mener, at hendes Parkinson ikke har begrænset hende under træningen. Hun har følt sig inkluderet og på lige fod med de andre deltagere, hvilket har været afgørende for hende.

Parkinson reducerer dopamin niveauet i hjernen, hvilket kan medføre muskelstivhed og rysten. Selvom symptomerne varierer, giver Kirstens historie os troen på at det kan nytte, hvis man tør at springe ud til det.

Metoden vi bruger er funderet i Tysk træningskoncept, Life Kinetik, udviklet af Horst Lutz.

Testimonials

Kirsten67 år
Læs mere
At lege med andre voksne har man godt af. Man griner med hinanden og ikke af hinanden. Smilet blødgør de stive muskler i ansigtet, som er et symptom, når man har Parkinson. Min koncentration er forbedret og jeg kan holde flere bolde i luften. Jeg oplever at jeg er blevet bedre til kryds koordinering og mine dopaminer hopper og danser af glæde, når jeg er til træning. Life Kinetik er hjernegymnastik på den gode måde og så nytter det.